It Blauhúster Skûtsje Freonskip Âldjiersborrel

30 desimber is it wer tiid foar de jierlikse âldjiersborrel. Kom allegear foar in gesellige middei mei in hapke en drankje en in ‘rubbereendrace’!